Plan zamówień publicznych na rok 2017

Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu

 

Przedmiot zamówienia: Ochrona osób i mienia Teatru

Rodzaj zamówienia: Usługa

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Orientacyjna wartość zamówienia (netto): 163 000,00 zł

Planowany termin wszczęcia postępowania: III kwartał  2017 roku

 

 

Dyrektor naczelny i artystyczny
Zbigniew Rybka

 

 
statystyka