Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy

13.11.2017
Dotyczy zadania pn.: Modernizacja i wyposażenie lalkowej sceny "Fraszka" (nr sprawy ZP/02/10/2017)

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu za rok obrotowy 2017 oraz 2018.

13.12.2017

Prezydent Miasta Radomia zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego, Plac Jagielloński 15,  w Radomiu za rok obrotowy 2017 oraz 2018.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

17.01.2018
dotyczy badania sprawozdania finansowego Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu za 2017 i 2018 rok