Zarchiwizowane aktualności z listopada 2010 r.

 
 
 

Zapraszamy do wspólnej lektury...

Czytanie poezji - niedziela 7 listopada godz. 12.00, Czytanie świata - poniedziałek 15 listopada godz. 18.00

 
 
 

Przetarg na dostawę stołu mikserskiego na potrzeby sceny kameralnej

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 
 
 
 
statystyka