Zarchiwizowane aktualności z czerwca 2011 r.

 

Cała Polska czyta dzieciom...

braliśmy udział w akcji

 
 

Fraszko, sto lat!

o 1. rocznicy powstania Sceny Fraszka pisze Paulina Borek-Ofiara w Teatraliach

 
 

Przetarg nieograniczony

na roboty budowlane projektowane przez Wykonawcę pod nazwą: Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

 
 

Termomodernizacja budynku Teatru

modyfikacja treści SIWZ z dnia 27.06.2011

 
 

Termomodernizacja budynku Teatru

odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ z dnia 30.06.2011 r.

 
 

Ważna premiera na zakończenie sezonu

o "Ulicznej balladzie" pisze Marta Odziomek w Dzienniku Teatralnym

 
statystyka