Zarchiwizowane aktualności z stycznia 2013 r.

 

Śmigasiewicza (i Kunickiej) głoski czasokresu

o spektaklu "Beckett" pisze Monika Gorzelak w Dzienniku Teatralnym

W „Beckecie" Waldemara Śmigasiewicza zachodzi rzecz niepojęta - duch Becketta materializuje się na scenie i to ciało staje się słowem. Operując jedynie głosem i światłem, Śmigasiewicz wydobywa z telegraficznej, faworyzowanej przez Becketta treści przepych formy i zmysłowość Caravaggia. Sceną Powszechnego w Radomiu rządzi różnica w powtórzeniu, co zakrawa na cud w przypadku Becketta. ... więcej »

 
 
 
 
 

Przetarg na usługi poligraficzne

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 
 

Żegnaj, Macieju!

Maciej Korwin (1953-2013)

 
 

Zmiana godziny przedstawień

"Beckett" - 5 i 6 stycznia 2013 r.

 
 

Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego w Radomiu

inwestycja realizowana dzięki dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW

 
statystyka