DYREKCJA
Dyrektor naczelny i artystyczny
dr Zbigniew Rybka
Zastępca dyrektora
Aleksandra Jakielaszek
KIEROWNICTWO
Główna księgowa

 

Kierownik techniczny

 

Kierownik Biura Obsługi Widzów

 

Organizator pracy artystycznej

 

Kierownik literacki

 

Kierownik administracji