Oddalenie protestu

03.07.2009

 

Radom, dn. 3 lipca 2009 r.

ODDALENIE PROTESTU

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu jako Zamawiający w postępowaniu pn.: Dostawa wraz z montażem foteli teatralnych na scenie kameralnej Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu" (nr sprawy 06/06/2009)- oddala protest.

   UZASADNIENIE

W dniu 01.07.2009 r. wpłynął do Zamawiającego protest firmy Findom Co. Sp. z o. o.; 40-955 Katowice, ul. Bytkowska 1B dotyczący treści postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Protestujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 1 i 2, art. 30 ust. 1 i 4, art. 36 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058).

Protest jest nieuzasadniony.

Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia, czyli foteli teatralnych, w sposób umożliwiający realizację zadania przez wykonawców. Opisując cechy techniczne i jakościowe foteli Zamawiający miał na uwadze przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa przebywających w Teatrze osób.

W związku z powyższym Zamawiający żąda ważnych, wymaganych atestów potwierdzających fakt, że oferowane przez wykonawców fotele są trudnozapalne i nie wydzielają produktów rozkładu i spalania określonych jako bardzo toksyczne a także atestów potwierdzających wytrzymałość  i bezpieczeństwo oferowanych foteli. Jest to zgodne z § 261 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (Dz.U.02.75.690 z późn. zm.).

Mając powyższe na uwadze protest został oddalony.

Zgodnie z art. 184 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych - od niniejszego rozstrzygnięcia odwołanie nie przysługuje.

 

Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X