Ogłoszenie o otwarciu ofert

13.08.2018

      Radom, 13 sierpnia 2018

Ogłoszenie nr 591755-N-2018 z dnia 2018-07-19 r.

OGŁOSZENIE O OTWARCIU OFERT

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1-3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579)

 

1. Przedmiot zamówienia:

 Modernizacja dużej sceny Teatru Powszechnego w Radomiu

CZĘŚĆ nr 1 -  Dostawa reflektorów i dimmerów

CZĘŚĆ nr 2 - Dostawa i montaż sztankietu, torowiska kurtyny oraz zapadni osobowej wraz ze sterownikiem

 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się 13 sierpnia 2018 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15,  pok. 224, II piętro.

 

3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:

CZĘŚĆ nr 1 - 125 706,00 zł brutto (sto dwadzieścia tysięcy siedemset sześć zł)

CZĘŚĆ nr 2 - 236 160,00 zł brutto (dwieście trzydzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt zł)

RAZEM - 361 866,00 zł brutto (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć zł)

 

4. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert:

Nazwa wykonawcy:  Elwolight technologie sceniczne Piotr Wojtas, os. II Pułku Lotniczego 28a/lok 2, 31-869 Kraków               Część - 1
Cena brutto - 122 769,99     
Okres "gwarancji" (miesiące) - 60

Nazwa wykonawcy: BSC System Sp. z o.o., Zielone Zacisze 1/214, 03-294 Warszawa               
Część - 2             
Cena brutto  - 231 621,30          
Okres "gwarancji" (miesiące) - 60

 


Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X