Ogłoszenie o otwarciu ofert

21.09.2018
Przedmiot zamówienia:

Postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzonego przez Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu zwany „zamawiającym" na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579) dalej zwanej „ustawą Pzp"  poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art  138g ust.1 pkt 1 ustawy Pzp pn.: „Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego w Radomiu oraz transport wartości pieniężnych"

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się 21 września 2018 roku o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15,  pok. 224, II piętro.

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 396 798  PLN brutto.

 

Zamawiający informuje, że w wyznaczonym terminie składania ofert złożone zostały 2 oferty:

 

1. "GOLIAT" Przemysław Krok, ul. Warszawska 144 lok.1, 26-600 Radom - cena brutto: 552 762,00 zł
2. Agencja Ochrony "Dragon", ul. Szewska 5/1, 26-600 Radom - cena brutto 408 822,48 zł


Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X