Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

08.10.2009

Radom, dn. 8 października 2009 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont mieszkania służbowego stanowiącego własność Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu", (nr sprawy 09/09/2009).

 

Działając na podst. Art. 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058) oraz par. 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje:

1. Teatr dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w par. 18 SIWZ (cena - waga 100 pkt.). Jako najkorzystniejsza została uznana oferta nr 1 złożona przez PHU Evelcam s. c. Śledziewski, Mordak, 26-634 Gózd, Małęczyn, ul. Lubelska 24 a, cena ofertowa 11.063,19 zł, ponieważ w toku oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów - 100.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wzięły udział następujące firmy:

1) PHU Evelcam s. c. Śledziewski, Moradak, Małęczyn, ul. Lubelska 24a, 26-634 Gózd; Cena oferty 11.063,19 zł, ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 100 pkt.

2) Przedsiębiorstwo Budowlano - Instalacyjne, 26-600 Radom, ul. Dąbrowskiego 66; Cena oferty 17.410,82 zł, ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 63,60 pkt.

3) Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDOWLANA, 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 15/17; Cena oferty 11.086,13 zł, ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 99,80 pkt.

 

 

Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X