Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na banery

30.03.2009

Radom, dn. 30 marca 2009 r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  „Usługi poligraficzne -  banery, druki wielkoformatowe" (nr sprawy 02/03/2009).

Działając na pdst. Art. 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. (t.j. Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058) oraz par. 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje: 

 1. Teatr dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w par. 18 SIWZ (cena - waga 100 pkt.). Jako nakorzystniejsza została uznana oferta nr 5  złożona przez Laboprint, Poznań, ul. Rabczańska 1, cena ofertowa brutto: 21.411,00 zł, ponieważ w toku oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów - 100
 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wzięły udział następujące firmy:
  1)      Systemy Informacji Wizualnej GRAF, 25-108 Kielce, ul. Podlasie 4
  2)      Oficyna Wydawnicza „TERCJA" , 90-114 Łódź, ul. Sienkiewicza 35
  3)      „Express Service" s. c. R. Bułat, P. Paśnik, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 40
  4)      P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielkareklama, 98-300 Wieluń, ul. Warszawska 10
  5)      Laboprint, 60-476 Poznań, ul. Rabczańska 1
  6)      Printman A. Kochanowski, 15-399 Białystok, ul. Hurtowa 4
  7)      P.H.U. Agencja reklamy „Lupusart" H. Dubienko, 67-200 Głogów, ul. Obrońców Pokoju 26
  8)      dB Unlimited, 04-175 Warszawa, ul. Ostrobramska 75 c
  9)      P.P.U.H. Tablitek B. Sobota, 35-005 Rzeszów. ul. Fredry 4
  10)  Opinion Sp. z o. o., 44-100 Gliwice, ul. Leonarda da Vinci 12
  11)  Firma Michalski, 02-821 Warszawa, ul. Hołubcowa 56
  12)  Agencja Reklamowa i Drukarnia Wielkoformatowa Tabasco, 41-216 Sosnowiec, ul. Ligonia 1A

3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

P.H.U. Agencja reklamy „Lupusart" H. Dubienko, 67-200 Głogów, ul. Obrońców Pokoju 26.  Oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2, treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, pomimo wezwania oferta nie została prawidłowo uzupełniona. 

4. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1) Systemy Informacji Wizualnej GRAF, 25-108 Kielce, ul. Podlasie 4. Cena oferty: 31.085,60 zł,  ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 68,90 pkt.

2) Oficyna Wydawnicza „TERCJA" , 90-114 Łódź, ul. Sienkiewicza 35. Cena oferty: 44.127,40 zł,  ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 48,50 pkt.

3) „Express Service" s. c. R. Bułat, P. Paśnik, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 40. Cena oferty: 36.831,80 zł,  ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 58,10 pkt.

4) P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielkareklama, 98-300 Wieluń, ul. Warszawska 10. Cena oferty: 27.915,06 zł,  ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ -  76,70 pkt.

5) Laboprint, 60-476 Poznań, ul. Rabczańska 1. Cena oferty: 21.411,00 zł,  ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ -  100 pkt.

6) Printman A. Kochanowski, 15-399 Białystok, ul. Hurtowa 4. Cena oferty: 27.631,17 zł,  ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ -  77,50 pkt.

7) P.H.U. Agencja reklamy „Lupusart" H. Dubienko, 67-200 Głogów, ul. Obrońców Pokoju 26. Cena oferty: 48.522,86 zł,  ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 44,10 pkt.

8) dB Unlimited, 04-175 Warszawa, ul. Ostrobramska 75 c. Cena oferty: 33.264,27 zł,  ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ -  64,40 pkt.

9) P.P.U.H. Tablitek B. Sobota, 35-005 Rzeszów. ul. Fredry 4. Cena oferty: 58.337,96 zł,  ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ -  36,70 pkt.

10) Opinion Sp. z o. o., 44-100 Gliwice, ul. Leonarda da Vinci 12. Cena oferty: 37.046,64 zł,  ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ -  57,80 pkt.

11) Firma Michalski, 02-821 Warszawa, ul. Hołubcowa 56. Cena oferty: 47.473,86 zł,  ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ -  45,10 pkt.

12) Agencja Reklamowa i Drukarnia Wielkoformatowa Tabasco, 41-216 Sosnowiec, ul. Ligonia 1A. Cena oferty: 22.933,56 zł,  ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ -  93,40 pkt.

Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X