Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę sprzętu nagłaśniającego

03.12.2010

 

Radom, dn. 3 grudnia 2010 r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu nagłaśniającego scenę kameralną w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu" (nr sprawy 06/11/2010).


Działając na podst. art. 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. (tj. Dz.U.07.223.1655 z późn. zm.) oraz par. 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje:
1) W postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego wzięły udział następujące firmy:
1. ESS Audio Sp. z o. o., 05-092 Łomianki, ul. Graniczna 17,
2. Dysten Sp. z o. o., 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 120.

2) Teatr dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w par. 18 SIWZ (cena - waga 100 pkt.). Jako najkorzystniejsza została uznana oferta nr 1 złożona przez: ESS Audio Sp. z o. o., 05-092 Łomianki, ul. Graniczna 17, ponieważ w toku oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów - 100.

3) Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:
1. ESS Audio Sp. z o. o., 05-092 Łomianki, ul. Graniczna 17.
Ocena oferty: Cena oferty - 33 100 zł - ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 100 pkt.
2. Dysten Sp. z o. o., 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 120.
Ocena oferty: Cena oferty - 93 200 zł - ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 36 pkt.

 

 

Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X