Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę stołu mikserskiego

12.11.2010

 

Radom, dn. 12 listopada 2010 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawę stołu mikserskiego na potrzeby sceny kameralnej w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu" (nr sprawy 05/11/2010).

Działając na podst. art. 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) oraz par. 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w par. 18 SIWZ (cena - waga 100 pkt.).
Jako najkorzystniejsza została uznana oferta nr 1 złożona przez ESS Audio Sp. z o. o., 05-092 Łomianki, ul. Graniczna 17, cena ofertowa netto: 57 340,00 zł .

 

Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X