Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na druki

23.01.2009

Radom, dn. 23 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  „Usługi poligraficzne" (nr sprawy 01/01/2009)
Działając na pdst. Art. 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. (tj. Dz.U.07.223.1655) oraz par. 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje:

 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wzięły udział następujące firmy:
1)     Zakład Poligraficzny SINDRUK, Opole, ul. Obr. Stalingradu 66
2)     OMIKRON Sp. z o. o. Stare Babice, ul. Kutrzeby 15
3)     F.P.I. „UDZIAŁOWIEC" Sp. z o. o. Olsztyn, ul. Narcyzowa 2
4)     EVERYTHINK Sp. z o. o. Warszawa, ul. Brukselska 17A
5)     POLDRUK S. C. Wałbrzych, ul. Wrocławska 39 a
6)     Agencja Poligraficzna „TĘCZA" Nowy Sącz, ul. Nawojowska 131
7)     ARPEX S.C. Agencja Reklamowa Warszawa, ul. Białostocka 11 m. 200
8)     Color Press Wydawnictwo Kielce, ul. Długa 31 a
9)     Polskie Zakłady Graficzne Sp. z o. o. Radom, ul. Orzechowa 2

  1. Teatr dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w par. 18 SIWZ (cena - waga 80 pkt., poziom edytorski załączonych do oferty druków - waga 20 pkt.). Jako nakorzystniejsza została uznana oferta nr 5  złożona przez POLDRUK S. C. Wałbrzych, ul. Wrocławska 39 a, cena ofertowa netto: 63.230,00 zł, ponieważ w toku oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów - 96,50 (cena - 80 pkt., poziom edytorski - 16,50 pkt.).
     
  2. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1) Zakład Poligraficzny SINDRUK, Opole, ul. Obr. Stalingradu 66,
Ocena oferty:
* Cena oferty - 103.219,00 zł - ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 49,01 pkt.
* poziom edytorski załączonych do oferty druków - 15,50 pkt.
                                                                      Łączna punktacja: 64,51 pkt.

2) OMIKRON Sp. z o. o. Stare Babice, ul. Kutrzeby 15,         
Ocena oferty:
* Cena oferty - 111.875,00 zł - ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 45,22 pkt.
* poziom edytorski  załączonych do oferty druków - 19,25 pkt.
                                                                       Łączna punktacja: 64,47 pkt.

3) F.P.I. „UDZIAŁOWIEC" Sp. z o. o. Olsztyn, ul. Narcyzowa 2,
Ocena oferty:
* Cena oferty - 87.150,00 zł - ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 58,04 pkt.
* poziom edytorski załączonych do oferty druków - 20 pkt.
                                                                    Łączna punktacja: 78,04 pkt.

4) EVERYTHINK Sp. z o. o. Warszawa, ul. Brukselska 17A
Ocena oferty:
* Cena oferty - 90.227,00 zł - ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 56,06 pkt.
* poziom edytorski załączonych do oferty druków - 19,50 pkt.
                                                                   Łączna punkatcja: 75,56 pkt.

5) Agencja Poligraficzna „TĘCZA" Nowy Sącz, ul. Nawojowska 131
Ocena oferty:
* Cena oferty - 80.610,00 zł - ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 62,75 pkt.
* pozion edytorski załączonych do oferty druków - 11 pkt.
                                                                                         Łączna punktacja -  73,75 pkt.

6)  ARPEX S.C. Agencja Reklamowa Warszawa, ul. Białostocka 11 m. 200
Ocena oferty:
* Cena oferty - 96.006,00 zł - ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 52,69 pkt.
* pozion edytorski załączonych do oferty druków - 13,75 pkt.
                                                                                         Łączna punktacja -  66,44pkt.

7) Color Press Wydawnictwo Kielce, ul. Długa 31 a
Ocena oferty:
* Cena oferty - 74.589,25 zł - ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 67,82 pkt.
* pozion edytorski załączonych do oferty druków - 6,75 pkt.
                                                                                       Łączna punktacja -  74,57 pkt.

8)
Polskie Zakłady Graficzne Sp. z o. o. Radom, ul. Orzechowa 2
Ocena oferty:
* Cena oferty - 93.819,00 zł - ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 53,92 pkt.
* pozion edytorski załączonych do oferty druków - 17,50 pkt.
                                                                                        Łączna punktacja -  71,42 pkt.

Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X