Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na fotele

16.04.2009

Radom, dn. 16 kwietnia 2009 r.

 OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa wraz z montażem foteli teatralnych na scenie kameralnej Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu" (nr sprawy 04/04/2009)

Działając na pdst. Art. 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058) oraz par. 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje, że:

 1. Teatr dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w par. 18 SIWZ (cena - waga 100 pkt.). Jako najkorzystniejsza została uznana oferta nr 3  złożona przez Findom Co.; 40-955 Katowice, ul. Bytkowska 1B, cena ofertowa netto: 132.978,00 zł, ponieważ w toku oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów - 100.
 2. W postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego wzięły udział następujące firmy:
  1. Martela Sp. z o. o.; 01-106 Warszawa, ul. Redutowa 25,
  2. Atman Seating Sp. z o. o., ul. Osiedle Rzemieślnicze 26, 85-758 Bydgoszcz,
  3. Findom Co. Sp. z o. o.; 40-955 Katowice, ul. Bytkowska 1B,
  4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Algum Sp. J. Jan Kamiński, Michał Kamiński; Otowice 41, 86-070 Dąbrowa Chełmińska.
 3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
  1. Martela Sp. z o. o.; 01-106 Warszawa, ul. Redutowa 25. Oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2, treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, brak załącznika nr 6 do oferty, brak załącznika nr 7 do oferty w zakresie akredytacji podmiotu wydającego certyfikat na wytrzymałość i bezpieczeństwo rozwiązań konstrukcyjnych. Cena oferty przekracza wartość zamówienia podaną przez Zamwawiającego.
  2. Atman Seating Sp. z o. o., ul. Osiedle Rzemieślnicze 26, 85-758 Bydgoszcz. Oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2, treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, brak załącznika nr 7 do oferty w zakresie akredytacji podmiotu wydającego certyfikat na wytrzymałość i bezpieczeństwo rozwiązań konstrukcyjnych.
  3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Algum Sp. J. Jan Kamiński, Michał Kamiński; Otowice 41, 86-070 Dąbrowa Chełmińska. Oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2, treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, brak załącznika nr 7 do oferty w zakresie akredytacji podmiotu wydającego certyfikat na wytrzymałość i bezpieczeństwo rozwiązań konstrukcyjnych
 4. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty:
  1.  Findom Co. Sp. z o. o.; 40-955 Katowice, ul. Bytkowska 1B,
  Cena oferty: 132.978,00 zł,  ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 100 pkt.
Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X