Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na podesty

09.04.2009

Radom, dn. 9 kwietnia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  „Dostawa podestów scenicznych dla potrzeb Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu" (nr sprawy 03/04/2009).

Działając na pdst. Art. 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. (t.j. Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058) oraz par. 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje:

 1. Teatr dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w par. 18 SIWZ (cena - waga 100 pkt.). Jako najkorzystniejsza została uznana oferta nr 2  złożona przez Wamat Sp. z o. o.; Podleszany 186, 39-300 Mielec, cena ofertowa netto: 54.347,28 zł, ponieważ w toku oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów - 100.
 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wzięły udział następujące firmy:
  1) Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „TEATR" M. Gumiński; 05-501 Piaseczno, ul. Grabowa 8,
  2) Wamat Sp. z o. o.; Podleszany 186, 39-300 Mielec,
  3) GIG Sp. z o. o. 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 45.
 3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
  GIG Sp. z o. o. 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 45.  Oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2, treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, brak załącznika nr 4 do oferty.
 4. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy ważne złożyli oferty:
  1) Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „TEATR" M. Gumiński; 05-501 Piaseczno, ul. Grabowa 8,
  Cena oferty: 75.600,00 zł,  ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 71,90 pkt.
  2) Wamat Sp. z o. o.; Podleszany 186, 39-300 Mielec
  Cena oferty: 54.347,28 zł,  ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 100 pkt.
Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X