Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na roboty remontowe

15.11.2010

 

Radom, dn. 15 listopada 2010 r.

 


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Roboty remontowe w lokalach mieszkalnych będących w posiadaniu Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu", (nr sprawy 03/10/2010).
Działając na podst. art. 92 ale w związku z art. 94 ust. 3 oraz art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dn. 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) oraz par. 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje:

1) W postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego wzięły udział następujące firmy:
1) P.W. ARKADA s. c. Emil Dygas, Michał Łaski, 26-600 Radom, ul Gołaszewskiego 16,
2) P.P.H.U. Winbud W. L. Winnicki, 26-660 Jedlińsk, ul. Targowa 4,
3) Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlana", 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 15/17,
4) FBH Walmar, 26-600 Radom, ul. Potkanowska 50,
5) PBH REMAR R. Makowski, 26-505 Orońsko, ul. Brandta 48

2) Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Firma PBH REMAR R. Makowski, 26-505 Orońsko, ul. Brandta 48, uchylił się od zawarcia umowy, w związku z czym Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy P.P.H.U. Winbud W. L. Winnicki, 26-660 Jedlińsk, ul. Targowa 4, cena oferty netto: 41 713,72 zł.

 

 

Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X