Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na roboty remontowe w lokalach mieszkalnych

14.11.2010Radom, dn. 12 listopada 2010 r.

 


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Roboty remontowe w lokalach mieszkalnych będących w posiadaniu Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu", (nr sprawy 03/10/2010).
Działając na pdst. art. 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) oraz par. 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje:

1) W postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego wzięły udział następujące firmy:
1) P.W. ARKADA s. c. Emil Dygas, Michał Łaski, 26-600 Radom, ul Gołaszewskiego 16,
2) P.P.H.U. Winbud W. L. Winnicki, 26-660 Jedlińsk, ul. Targowa 4,
3) Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlana", 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 15/17,
4) FBH Walmar, 26-600 Radom, ul. Potkanowska 50,
5) PBH REMAR R. Makowski, 26-505 Orońsko, ul. Brandta 48

2) Teatr dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w par. 18 SIWZ (cena - waga 100 pkt.). Jako najkorzystniejsza została uznana oferta nr 5 złożona przez: PBH REMAR R. Makowski, 26-505 Orońsko, ul. Brandta 48, cena ofertowa netto: 29 604,24 zł, ponieważ w toku oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów - 100.

3) Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:
1. P.W. ARKADA s. c. Emil Dygas, Michał Łaski, 26-600 Radom, ul Gołaszewskiego 16
Cena oferty 49 244,78 zł, ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 60 pkt.
2. P.P.H.U. Winbud W. L. Winnicki, 26-660 Jedlińsk, ul. Targowa 4
Cena oferty 41 713,72 zł, ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 71 pkt.
3. Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlana", 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 15/17
Cena oferty 51 829,89 zł, ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 57 pkt.
4. FBH Walmar, 26-600 Radom, ul. Potkanowska 50
Cena oferty 69 620,45 zł, ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 43 pkt.
5. PBH REMAR R. Makowski, 26-505 Orońsko, ul. Brandta 48
Cena oferty 29 604,24 zł, ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 100 pkt.

 

 

Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X