Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

16.08.2018

Radom, dn. 16 sierpnia 2018

                                                 

 OGŁOSZENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja dużej sceny Teatru Powszechnego w Radomiu CZĘŚĆnr 1 -  Dostawa reflektorów i dimmerów; CZĘŚĆ nr 2 - Dostawa i montaż sztankietu, torowiska kurtyny oraz zapadni osobowej wraz ze sterownikiem.

Działając na podst. art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579), Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje:

 

Teatr dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w  rozdziału XIX SIWZ (cena - waga 60 %, okres rękojmi i gwarancji jakości - waga 40%) .

I. Dla CZĘŚCI 1 - wybrana została oferta złożona przez firmęElwolight technologie sceniczne Piotr Wojtas os. II Pułku Lotniczego 28a/lok 2, 31-869 Kraków. Suma punktów  100 (w tym cena - 60 pkt, okres rękojmi i gwarancji jakości - 40 pkt). W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta.

II. Dla CZĘŚCI 2 - wybrana została oferta złożona przez firmę BSC SYSTEM Sp. z o.o., Zielone Zacisze 1/214, 03-294 Warszawa. Suma punktów  100 (w tym cena - 60 pkt, okres rękojmi i gwarancji jakości - 40 pkt). W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta.

 


Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X