Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

28.09.2018
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn. „Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego w Radomiu oraz transport wartości pieniężnych", prowadzonego  na podstawie art 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień publicznych. (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579), zwanej dalej "ustawą Pzp", o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138g ust.1 pkt 1 ustawy Pzp - z zastosowaniem art. 24aa ustawy Pzp, wybrana została oferta złożona przez:

Agencję Ochrony Osób i Mienia „Dragon", ul. Szewska 5/1, 26-600 Radom

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, punktacja przyznana ofertom oraz informacja o ofertach wykluczonych i odrzuconych:

1. Agencja Ochrony Osób i Mienia „Dragon", ul. Szewska 5/1, 26-600 Radom suma uzyskanych punktów: 100 (w tym cena - 60 pkt, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie personelu - 40 pkt)

2. "GOLIAT" Przemysław Krok, ul. Warszawska 144 lok.1, 26-600 Radom  suma uzyskanych punktów: 44,38 ( w tym cena - 44,38 pkt, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie personelu  - 0 pkt)


Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X