Przetarg na druki

20.01.2009

Radom, dn. 19.01.2009 r.

- WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -

W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie trerści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi poligraficzne" nr sprawy 01/01/2009, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058), Zamawiający przedstawia odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie dotyczy 1.11 opis przedmiotu zamowienia Czy oprawa ma  byc szyta, klejona, czy ma to byc spirala?
Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia poz. 1.11 kalendarz książkowy - strony i oprawa kalendarza mają być łączone spiralą.

 

Radom, dn. 15.01.2009 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -

W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie trerści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi poligraficzne" nr sprawy 01/01/2009, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058), Zamawiający przedstawia odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:
1.8. katalog do wystaw
2 wzory x 500 szt
format po złożeniu 295x 210(A4)
papier kreda matowa 350g
zadruk dwustronny cmyk
Proszę o podanie ilości stron katalogu oraz czy ma być szyty czy klejony?
Odpowiedź: Pkt 1.8 katalogi do wystaw - katalogi maja być w formie czterostronicowych składanek, o formacie 295 x 420 mm po rozłożeniu, zatem niepotrzebne jest szycie i klejenie

Pytanie 2:
1.9. kartki pocztowe
10 wzorow x 1000 szt
format 150x100 mm
papier kreda matowa 350g +lakier matowy jednostronny
zadruk dwustronny cmyk +2 kolory
Jak rozumieć zadruk dwustronny cmyk +2 kolory ?
1.Czy maja to byc 4 kolory na jednej stronie +lakier i 2 kolory na drugiej?
2.Czy ma to byc zadruk dwustronny w kolorystyce 4 cmyk +2 pantone?
Odpowiedź: Pkt 1.9 kartki pocztowe - mają być 4 kolory + lakier na jednej stronie i 2 na drugiej

Pytanie 3:
1.10 zaproszenia
format 200x100mm po złożeniu
papier kreda mat 350g + lakier mat jednostronny
zadruk dwustronny  CMYK + 2 kolory
bigowanie na pół
Jak rozumiec zadruk dwustronny cmyk +2 kolory ?
1.Czy mają to być 4 kolory na jednej stronie + lakier i 2 kolory na drugiej?
2.Czy ma to być zadruk dwustronny w kolorystyce 4 cmyk +2 pantone?
Odpowiedź: Pkt 1.10 zaproszenia - mają być 4 kolory + lakier na jednej stronie i 2 na drugiej

Pytanie 4:
1.12 kartki świąteczne
2 wzór x 500 sztuk
format po złożeniu 200x 100 mm
papier kreda matowa 350g + lakier matowy jednostronny
zadruk dwustronny - cmyk +2 kolory
bigowanie na pół
Jak rozumiec zadruk dwustronny cmyk + 2 kolory?
1.Czy maja to być 4 kolory na jednej stronie + lakier i 2 kolory na drugiej?
2.Czy ma to być zadruk dwustronny w kolorystyce 4 cmyk +2 pantone?
Odpowiedź: Pkt 1.12 kartki świąteczne - mają być 4 kolory + lakier na jednej stronie i 2 na drugiej

Pytanie 5:
1.16 Katalog
1 wzór x 500 szt
120 stron
format 295x210mm
papier kreda mat 150g
środek zadruk dwustronny - cmyk
okładka -karton 350gr zadruk cmyk, folia matowa
Katalog na być szyty czy klejony? Proszę podać kolorystykę okładki 4+0 / 4+4
Odpowiedź: Pkt 1.16 katalog - ma być klejony, kolorystyka okładki 4 + 0

 

Radom, dn. 15.01.2009 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -

W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie trerści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi poligraficzne" nr sprawy 01/01/2009, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058), Zamawiający przedstawia odpowiedzi na zadane pytania:

 
1. Pytanie: Czy wymienione w pkt 1.1, 1.2 SIWZ afisze mogą mieć po obcięciu format 980 x 680mm?
1. Odpowiedź: Afisze wymienione w pkt. 1.1, 1.2 po obcięciu mogą mieć format 980 x 680 mm

2. Pytanie: W pkt. 1.11 w opisie kalendarza książkowego występuje jeden kolor. Czy to oznacza, że nie będą wyróżniane niedziele i święta? Rozumiemy, że projekt graficzny środków kalendarza książkowego jest indywidualny, nie jest powieleniem innych kalendarzy książkowych?
2. Odpowiedź: W kalendarzu książkowym (pkt 1.11) występuje jeden kolor. Projekt środka kalendarza będzie indywidualny - niedziele i święta będą w nim wyróżnione graficznie.

3. W pkt 1.13 - notes , podana jest objętość 100 stron. Czy na pewno chodzi o strony (zadruk jednostronny) czy kartki?
3. Odpowiedź: W pkt. 1.13 chodzi o 50 kartek (zadruk jednostronny) czyli 100 stron.

4. Prosimy o określenie rodzaju oprawy katalogu ( poz. 1.16). Szyta czy klejona?
4. Odpowiedź: Oprawa katalogu (pkt 1.16) jest klejona.

 

Radom, dn. 15.01.2009 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -

W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie trerści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi poligraficzne" nr sprawy 01/01/2009, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058), Zamawiający przedstawia odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1: W jakiej postaci dostajemy materiały do druku?
Odpowiedź: Materiały do druku przekazywane będą w postaci plików zapisanych w formacie PDF, przesłanych e-mailem lub na wskazany adres ftp.

Pytanie 2: Czy prace są przygotowane do druku, są to prace produkcyjne?
Odpowiedź: Przekazywane materiały przygotowywane są do druku jako pliki produkcyjne.

Pytanie 3: W umowie jest napisane, że druk każdej pracy trwa nie dlużej niż 4 dni robocze. W przypadku druku kalendarza - opis przedmiotu zamowienia punkt 1.11 nie jest to raczej możliwe, tak samo katalog punkt 1.16 czy te prace będą miały dłuższy termin na druk jak 4 dni robocze?
Odpowiedź: W przypadku kalendarza (punkt 1.11) oraz katalogu (pkt 1.16) dopuszczalny jest termin druku do 5 dni roboczych.

Pytanie 4: W opisie przedmiotu zamówienia punkt 1.1 afisz do sztuk podany jest format 1000x7000 mm, czy jest to format gotowego plakatu już po obcięciu?
Odpowiedź: Format afisza przed obcięciem: 1000x700, po obcięciu: 980 x 680 mm

Pytanie 5: W opisie przedmiotu zamówienia punkt 1.5 ulotki zbiorcze ze spektakli jaki jest format po rozłożeniu?
Odpowiedź: Ulotki zbiorcze ze spektaklami (pkt 1.5) po rozłożeniu mają format 195 x 194 mm

Pytanie 6: W opisie przedmiotu zamówienia punkt 1.6 programy do sztuk jaki jest format po rozłożeniu?
Odpowiedź: Programy do sztuk (pkt 1.6) po rozłożeniu mają format 140 x 420 mm

Pytanie 7: W opisie przedmiotu zamowienia punkt 1.8 katalogi do wystaw jaki jest format po rozłożeniu?
Odpowiedź: Katalogi do wystaw (pkt 1.8) po rozłożeniu mają format 295 x 420 mm

Pytanie 8: W opisie przedmiotu zamówienia punkt 1.10 zaproszenia jaki jest format po rozłożeniu?
Odpowiedź: Zaproszenia (pkt 1.10) po rozłożeniu mają format 200 x 200 mm

Pytanie 9: W opisie przedmiotu zamówienia punkt 1.11 zaproszenia jaki jest format po rozłożeniu?
Odpowiedź: Pkt 1.11 nie dotyczy zaproszenia. Pkt 1.11 dotyczy kalendarza książkowego, którego format po rozłożeniu wynosi 210 x 294 mm

Pytanie 10: W opisie przedmiotu zamówienia punkt 1.12 zaproszenia jaki jest format po rozłożeniu?
Odpowiedź: Pkt 1.12 nie dotyczy zaproszenia. Punkt 1.12 dotyczy kartek świątecznych, których format po rozłożeniu wynosi 200 x 200 mm

Pytanie 11: W opisie przedmiotu zamówienia punkt 1.16 katalogi jaki jest rodzaj oprawy?
Odpowiedź: Katalog (pkt 1.16) będzie miał oprawę miękką, zadruk jednostronny cmyk + 1 kolor, folia jednostronna matowa

Pytanie 12: W opisie przedmiotu zamówienia punkt 1.11 kalendarz książkowy czy jest nadruk na oprawie - okładce z kartonu? W ilu kolorach? Czy nadruk jest dwustronny? Czy folia jest dwustronnie?
Odpowiedź: W kalendarzu książkowym (pkt 1.11) oprawa-okładka z kartonu będzie zadrukowana jednostronnie cmyk + 1 kolor, folia matowa jednostronna

 

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadzając do niej nastepujące zmiany:

W załączniku Nr 2 do SIWZ - wzór umowy - par. 2 ust. 8 o dotychczasowym brzmieniu:
„Druk następuje po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wstępnego wydruku zamawianego asortymentu. Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2009 r.

Terminy wykonania poszczególnych prac będą uzgadniane sukcesywnie w trakcie roku 2009 r. i zostaną wykonane niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

Termin wykonania prac zamówionych w ramach zamówienia jednostkowego, zostanie określony w tym zamówieniu. Składając ofertę Wykonawca zobowiązuje się tym samym wykonać poszczególne zlecenia jednostkowe w terminach ustalonych przez Zamawiającego - nie dłuższych niż 4 dni robocze licząc od dnia otrzymania zamówienia".

Otrzymuje brzmienie:

    „Druk następuje po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wstępnego wydruku zamawianego asortymentu. Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2009 r.

Terminy wykonania poszczególnych prac będą uzgadniane sukcesywnie w trakcie roku 2009 r. i zostaną wykonane niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

Termin wykonania prac zamówionych w ramach zamówienia jednostkowego, zostanie określony w tym zamówieniu. Składając ofertę Wykonawca zobowiązuje się tym samym wykonać poszczególne zlecenia jednostkowe w terminach ustalonych przez Zamawiającego - nie dłuższych niż:

  • 4 dni robocze licząc od dnia otrzymania zamówienia w stosunku do przedmiotu zamówienia opisanego w par. 3 ust. 1 pkt. 1.1 (afisz do sztuk), pkt. 1.2 (afisz repertuarowy), pkt. 1.3 (ulotki repertuarowe), pkt. 1.4 (ulotki do spektakli), pkt. 1.5 (ulotki zbiorcze ze spektaklami). pkt. 1.6 (programy do sztuk), pkt. 1.7 (wizytówki), pkt. 1.8 (katalogi do wystaw), pkt. 1.9 kartki pocztowe, pkt. 1.10(zaproszenia), pkt. 1.12 (kartki świąteczne), pkt. 1.13 (notes), pkt. 1.14 (programy ulotki), pkt. 1.15 (ulotki reklamujące czytania) niniejszej SIWZ,

  • 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia w stosunku do przedmiotu zamówienia opisanego w par. 3 ust. 1 pkt. 1.11 (kalendarz książkowy), pkt. 1.16 (katalog) niniejszej SIWZ".


Radom: Usługi poligraficzne
Numer ogłoszenia: 14611 - 2009; data zamieszczenia: 13.01.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu , plac Jagielloński 15, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3845306, faks 048 3845307.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi poligraficzne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest druk następujących materiałów reklamowych: 1.1. afisz do sztuk 9 wzorów x 1000 sztuk format 1000 x 700 mm papier kreda matowa 120 g zadruk jednostronny - pełny kolor 1.2. afisz repertuarowy 10 wzorów x 200 sztuk format 1000 x 700 mm papier kreda matowa 120 g zadruk jednostronny - pełny kolor 1.3. ulotki repertuarowe 5 wzorów x 6000 sztuk format 195 x 97 mm papier kreda matowa 170 g zadruk dwustronny - cmyk 1.4. ulotki do spektakli 9 wzorów x 6000 sztuk format 195 x 97 mm papier kreda matowa 170 g zadruk dwustronny - cmyk 1.5. ulotki zbiorcze ze spektaklami 3 wzory x 6000 sztuk format 195 x 97 mm (po złożeniu) papier kreda matowa 170 g zadruk dwustronny - cmyk bigowane na pół 1.6. programy do sztuk 9 wzorów x 300 sztuk format 210 x 140 mm (po złożeniu) papier kreda matowa 170 g zadruk dwustronny - cmyk bigowanie na pół 1.7. wizytówki 10 wzorów x 100 sztuk format 90 x 50 mm papier kreda matowa 300 g zadruk jednostronny - dwa kolory 1.8. katalogi do wystaw 2 wzory x 500 sztuk format po złożeniu 295 x 210 (A4) papier kreda matowa 350 g zadruk dwustronny - cmyk 1.9. kartki pocztowe 10 wzorów x 1000 sztuk format 150 x 100 mm papier kreda matowa 350 g + lakier matowy jednostronny zadruk dwustronny - cmyk + 2 kolory 1.10. zaproszenia 1 wzór x 1000 sztuk format po złożeniu 200 x 100 mm papier kreda matowa 350 g + lakier matowy jednostronny zadruk dwustronny - cmyk + 2 kolory bigowane na pół 1.11. kalendarz książkowy 1 wzór x 500 sztuk format 210 x 147 mm (A5), 380 stron papier (środek) offset woluminowy 60 g jeden kolor oprawa karton 350 g + folia matowa szycie - spirala 1.12. kartki świąteczne 2 wzory x 500 sztuk format po złożeniu 200 x 100 mm papier kreda matowa 350 g + lakier matowy jednostronny zadruk dwustronny - cmyk + 2 kolory bigowane na pół 1.13. notes 1 wzór x 1000 sztuk format 210 x 147 mm (A5), 100 stron papier offset 80 g zadruk jednostronny - cmyk klejenie 1.14. programy-ulotki 16 wzorów x 100 sztuk format po złożeniu 195 x 97 mm (A4 składany na 3) papier kreda matowa 170 g zadruk dwustronny - jeden kolor 1.15. ulotka reklamująca czytania 1 wzór x 6000 szt. format po złożeniu 195 x 97 mm (A4 składany na 3) papier kreda matowa 200 g zadruk dwustronny - cmyk 1.16. katalog 1 wzór x 500 szt. 120 stron format 295 x 210 mm (A4) papier kreda matowa - 150 gr środek - zadruk dwustronny - cmyk okładka - karton 350 gr, zadruk cmyk, folia matowa.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 11.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.1.Złożą ofertę zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058). 1.2.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.3.Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności; zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), co najmniej 1 usługę poligraficzną (odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów, potwierdzających że usługi zostały wykonane należycie. 1.4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 1.5.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058). 1.6.Dołączą do oferty po jednej sztuce wykonanych przez siebie druków: afiszy, ulotek reklamowych, programów lub broszur reklamowych, katalogów lub wydawnictw książkowych, wizytówek, o podobnych parametrach technicznych jak określone w § 3 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2)Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą spełnia - nie spełnia. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych w § 9 dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058). 3)Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058) oraz § 1, 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.06.87.605 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących dokumentów: 1.wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 2.parafowany na każdej stronie projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, 3.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058) - o treści zgodnej ze wzorem załączonym do materiałów przetargowych (załącznik nr 1 do oferty). 4.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 2 do oferty). 5.Wykaz wykonanych (co najmniej jednej) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, usług poligraficznych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców (załącznik nr 3 do oferty) 6.Dokumenty dla minimum jednej usługi poligraficznej, potwierdzające, że prace określone w załączniku nr 3 zostały wykonane należycie (załącznik nr 4 do oferty) 7.Wykonane przez siebie druki: afiszy, ulotek reklamowych, programów lub broszur reklamowych, katalogów lub wydawnictw książkowych, wizytówek (po jednym egzemplarzu) o podobnych parametrach technicznych jak określone w § 3 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. (załącznik nr 5 do oferty) Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty wymaga załączenia do niej niżej wymienionych oświadczeń i załączników; 1.Obliczenie wartości zamówienia na usługi poligraficzne na rok 2009 (załącznik nr 6 do oferty). 2.Załącznik nr 7 do oferty (składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna) - pełnomocnictwo, o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
 

  • 1 - Cena - 80
  • 2 - poziom edytorski załączonych do oferty druków - 20

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.radom.pl, www.teatr-radom.home.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15 II piętro pok. 224.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2009 godzina 10:00, miejsce: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15 II piętro pok. 224.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X