Rozstrzygnięcie przetargu na banery

23.02.2010

Radom, dn. 23 lutego 2010 r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Usługi poligraficzne - banery, druki wielkoformatowe", (nr sprawy 02/0/2010).

Działając na pdst. art. 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. (tj. Dz.U.07.223.1655 z późn. zm.) oraz par. 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje:

1) W postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego wzięły udział następujące firmy:

1. Euro - Art. s.c., 30-084 Kraków, ul. Bronowicka 31/1

2. Agencja Reklamowo - Ubezpieczeniowa „Orion" Joanna Błaszczyk, 26-600 Radom, ul. Paderewskiego 16/15,

3. Jantom - Druk Wielkoformatowy Janusz Świsłocki, 16-070 Choroszcz, ul. Warszawska 32,

4. Systemy Informacji Wizualnej Graf, 25-108 Kielce, ul Podlasie 4,

5. P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama, 90-300 Wieluń, ul. Warszawska 10,

6. Opinion Sp. z o. o., 44-109 Gliwice, ul. Leonarda da Vinci 12,

7. Pracownia Reklamy Adam Syrtów, 26-600 Tomaszów Lubelski, ul. Sienkiewicza 1,

8. P.W. Vena - Kambes Maciej Plewczyński, 26-600 Radom, ul. Lubelska 89/95,

9. Pol-Re-Kon Piotr Kuczyński, 04-618 Warszawa, ul. Trawiasta 5c,

10. Reklama Wizualna i Poligrafia Danuta Barbara Fortunka, 26-065 Piekoszów, ul. Czarnowska 46/6,

11. Printman Adam Kochanowski, 15-157 Białystok, ul. Jaroszówka 63.

2) Teatr dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w par. 18 SIWZ (cena - waga 70 pkt., poziom edytorski załączonych do oferty druków - waga 30 pkt.). Jako najkorzystniejsza została uznana oferta nr 5 złożona przez: P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama, 90-300 Wieluń, ul. Warszawska 10, cena ofertowa netto: 14.754,01 zł, ponieważ w toku oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów - 97 (cena - 80 pkt., poziom edytorski - 17 pkt.).

3) Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. Euro - Art. s.c., 30-084 Kraków, ul. Bronowicka 31/1Ocena oferty: Cena oferty - 16.185,00 zł - ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 72,80 pkt., poziom edytorski załączonych do oferty druków - 15,33 pkt. - łączna punktacja: 88,13 pkt.

2. Agencja Reklamowo - Ubezpieczeniowa „Orion" Joanna Błaszczyk, 26-600 Radom, ul. Paderewskiego 16/15Ocena oferty: Cena oferty - 17.344,00 zł - ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 68 pkt., poziom edytorski załączonych do oferty druków - 17,67 pkt. - łączna punktacja: 85,67 pkt.

3. Jantom - Druk Wielkoformatowy Janusz Świsłocki, 16-070 Choroszcz, ul. Warszawska 32, cena oferty - 22.542,00 zł

4. Systemy Informacji Wizualnej Graf, 25-108 Kielce, ul Podlasie 4Ocena oferty: Cena oferty - 17.512,40 zł - ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 67,20 pkt., poziom edytorski załączonych do oferty druków - 13,67 pkt. - łączna punktacja: 80,87 pkt.

5. P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama, 90-300 Wieluń, ul. Warszawska 10Ocena oferty: Cena oferty - 14.754,01 zł - ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 80 pkt., poziom edytorski załączonych do oferty druków - 17 pkt. - łączna punktacja: 97 pkt.

6. Opinion Sp. z o. o., 44-109 Gliwice, ul. Leonarda da Vinci 12Ocena oferty: Cena oferty - 27.391,84 zł - ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 43,20 pkt., poziom edytorski załączonych do oferty druków - 18,67 pkt. - łączna punktacja: 61,87 pkt.

7. Pracownia Reklamy Adam Syrtów, 26-600 Tomaszów Lubelski, ul. Sienkiewicza 1 Ocena oferty: Cena oferty - 18.534,44 zł - ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 64 pkt., poziom edytorski załączonych do oferty druków - 14,33 pkt. - łączna punktacja: 78,33 pkt.

8. P.W. Vena - Kambes Maciej Plewczyński, 26-600 Radom, ul. Lubelska 89/95Ocena oferty: Cena oferty - 22.960,00 zł - ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 51,20 pkt., poziom edytorski załączonych do oferty druków - 17,67 pkt. - łączna punktacja: 68,87 pkt.

9. Pol-Re-Kon Piotr Kuczyński, 04-618 Warszawa, ul. Trawiasta 5c - cena oferty - 21.780,00 zł.

10. Reklama Wizualna i Poligrafia Danuta Barbara Fortunka, 26-065 Piekoszów, ul. Czarnowska 46/6Ocena oferty: Cena oferty - 32.215,55 zł - ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 36,80 pkt., poziom edytorski załączonych do oferty druków - 19,33 pkt. - łączna punktacja: 56,13 pkt.

11. Printman Adam Kochanowski, 15-157 Białystok, ul. Jaroszówka 63 - cena oferty - 24.580,80 zł.

4) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

1. Jantom - Druk Wielkoformatowy Janusz Świsłocki, 16-070 Choroszcz, ul. Warszawska 32. Oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 z późn. zm.), treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, pomimo wezwania oferta nie została prawidłowo uzupełniona.

2. Pol-Re-Kon Piotr Kuczyński, 04-618 Warszawa, ul. Trawiasta 5c. Oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 z późn. zm.), treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, pomimo wezwania oferta nie została prawidłowo uzupełniona.

3. Printman Adam Kochanowski, 15-157 Białystok, ul. Jaroszówka 63. Oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 z późn. zm.), treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, pomimo wezwania oferta nie została prawidłowo uzupełniona

Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X