Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę urządzeń oświetlenia sceny

04.12.2009

 

Radom, dn. 3 grudnia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawę urządzeń oświetlenia sceny dla Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu", (nr sprawy 13/11/2009)

 

Działając na podst. Art. 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058) oraz par. 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje:

1. Teatr dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w par. 18 SIWZ (cena - waga 100 pkt.). Jako najkorzystniejsza została uznana oferta nr 3 złożona przez Firmę F.H.U. Elwo - Light, 31-869 Kraków, oś. II Pułku Lotniczego 28 A, cena ofertowa netto: 168.720,00 zł, ponieważ w toku oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów - 100.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wzięły udział następujące firmy:

1) Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Teatr Marek Gumiński 05-501 Piaseczno, ul. Grabowa 8,

2) „Teel" Technologie Elektryczne Jacek Stępnicki 02-776 Warszawa, ul. Nugat 7 m. 77

3) F.H.U. Elwo - Light, 31-869 Kraków, oś. II Pułku Lotniczego 28 A

3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: „Teel" Technologie Elektryczne Jacek Stępnicki 02-776 Warszawa, ul. Nugat 7 m. 77. Oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058), treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, pomimo wezwania oferta nie została prawidłowo uzupełniona.

4. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty:

1) Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Teatr Marek Gumiński 05-501 Piaseczno, ul. Grabowa 8. Cena oferty netto: 180.341,38 zł, ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 94 pkt.

2) F.H.U. Elwo - Light, 31-869 Kraków, oś. II Pułku Lotniczego 28 A. Cena oferty netto: 180.341,38 zł, ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 100 pkt.

 

 

Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X