Rozstrzygnięcie przetargu na remont pomieszczeń

13.11.2009

Radom, dn. 5 listopada 2009 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont trzech pomieszczeń w budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu", (nr sprawy 10/10/2009)

 

Działając na podst. Art. 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058) oraz par. 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje:

1. Teatr dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w par. 18 SIWZ (cena - waga 100 pkt.). Jako najkorzystniejsza została uznana oferta nr 6 złożona przez Firma Budowlano - Handlowa WALMAR 26-600 Radom, ul. Podkanowska 50, cena ofertowa netto: 21.428,03 zł, ponieważ w toku oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów - 100.

 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wzięły udział następujące firmy:

1) Bradbud Michał Chmielewski, 26-600 Radom, ul. Partyzantów 7/9 lok. 7,

2) Evelcam s. c. Śledziewski, Mordak Małęczyn, ul. Lubelskia 24 a, 26-634 Gózd,

3) Zakład Remontowo - Budowlany Roboty Ogólnobudowlane i Drogowe, 26-600 Radom, ul. Dąbrowskiego 50,

4) Grupa Budowlana „BUDREK - PLUS" Piotr Pluta, 26-600 Radom, ul. Gajowa 43/42,

5) Usługi Remontowo - Budowlane Waldemar Rzeźnik, 26-600 Radom, ul. Rapackieo 11/63A,

6) Firma Budowlano - Handlowa WALMAR, 26-600 Radom, ul. Podkanowska 50.

 

3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

1) Bradbud Michał Chmielewski, 26-600 Radom, ul. Partyzantów 7/9 lok. 7. Oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058), treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, pomimo wezwania oferta nie została prawidłowo uzupełniona

2) Zakład Remontowo - Budowlany Roboty Ogólnobudowlane i Drogowe, 26-600 Radom, ul. Dąbrowskiego 50. Oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058), treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, pomimo wezwania oferta nie została prawidłowo uzupełniona

 

4. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1) Bradbud Michał Chmielewski, 26-600 Radom, ul. Partyzantów 7/9 lok. 7. Cena oferty netto: 29.315,50 zł

2) Evelcam s. c. Śledziewski, Mordak Małęczyn, ul. Lubelskia 24 a, 26-634 Gózd. Cena oferty netto: 27.149,57 zł, ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 79 pkt.

3) Zakład Remontowo - Budowlany Roboty Ogólnobudowlane i Drogowe, 26-600 Radom, ul. Dąbrowskiego 50. Cena oferty netto: 24.742,03 zł

4) Grupa Budowlana „BUDREK - PLUS" Piotr Pluta, 26-600 Radom, ul. Gajowa 43/42. Cena oferty netto: 24.183,33 zł, ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 89 pkt

5) Usługi Remontowo - Budowlane Waldemar Rzeźnik, 26-600 Radom, ul. Rapackieo 11/63A. Cena oferty netto: 26.646,17 zł, ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 81 pkt

6) Firma Budowlano - Handlowa WALMAR 26-600 Radom, ul. Podkanowska 50. Cena oferty netto: 21.428,03 zł, ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 100 pkt

 

 

 

Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X