Rozstrzygnięcie przetargu na zakup foteli

23.07.2009

Radom, dn.23 lipca 2009 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa wraz z montażem foteli teatralnych na scenie kameralnej Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu" (nr sprawy 07/07/2009)

Działając na pdst. Art. 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058) oraz par. 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje, że:

 

Teatr dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w par. 18 SIWZ (cena - waga 100 pkt.). Jako najkorzystniejsza została uznana oferta nr 1  złożona przez Megan Seating Marcin Grzędzicki; 86-070 Dąbrowa Chełmińska; Otowice 41, cena ofertowa netto: 72.380,00 zł, ponieważ w toku oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów - 100.

W postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego wzięły udział następujące firmy:

1.     Megan Seating Marcin Grzędzicki; 86-070 Dąbrowa Chełmińska; Otowice 41,

2.     Findom Co. Sp. z o. o.; 40-955 Katowice, ul. Bytkowska 1B,


Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: xxxxxxxxx

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty:

1.     Megan Seating Marcin Grzędzicki; 86-070 Dąbrowa Chełmińska; Otowice 41,

Cena oferty netto: 72.380,00 zł,  ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 100 pkt.

2.     Findom Co. Sp. z o. o.; 40-955 Katowice, ul. Bytkowska 1B,

Cena oferty netto: 112.612,00 zł,  ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 65 pkt.

 

Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X