Rozstrzygnięcie przetargu na zakup podestów

07.08.2009

Radom, dn. 7 sierpnia 2009 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  „Dostawa podestów scenicznych wraz z oprzyrządowaniem dla Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu" (nr sprawy 08/07/2009)

Działając na podst. Art. 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058) oraz par. 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje:

  1. Teatr dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w par. 18 SIWZ (cena - waga 100 pkt.). Jako najkorzystniejsza została uznana oferta nr 3  złożona przez Athletic Sp. z o. o.; 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 8A, cena ofertowa netto: 55 555,00 zł, ponieważ w toku oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów - 100.


  2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wzięły udział następujące firmy:

1)      Przedsiębiorstwo Specjalistyczna TEATR, Marek Gumiński; 05-501 Piaseczno, ul Grabowa 8

Cena oferty netto: 96 661,00 zł,  ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 58 pkt.

2)      WAMAT Sp. z o. o.; 39-300 Mielec, Podleszany 186

Cena oferty netto: 64 383,10 zł,  ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 87 pkt.

3)      ATHLETIC Sp. z o. o.; 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 8A,

Cena oferty netto: 55 555,00 zł,  ocena przeprowadzona zgodnie z wzorem matematycznym określonym w par. 18 SIWZ - 100 pkt.

 

Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X