Sprostowanie informacji w OGŁOSZENIU O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

17.01.2012

 

Radom, dn. 16 stycznia 2012 r.

 

Sprostowanie informacji w OGŁOSZENIU O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W ogłoszeniu z dnia 12.01.2012 wystąpiła omyłka w nazwie wykonawcy , który złożył ofertę nr 7 jest: VIRGO Poligrafia Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Św. Wacława 2/6,
powinno być zgodnie z treścią złożonej oferty: VIRGO Poligrafia Janusz Skowroński Paweł Sola 26-600 Radom, ul. Św. Wacława 2/6.