WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

26.09.2017

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego w Radomiu oraz transport wartości pieniężnych" (nr sprawy ZP/01/09/2017)

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)  Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawcy:

Pytanie 1 :

„Czy Zamawiający wymaga aby pracownicy bezpośrednio realizujący usługę ochrony (z wyłączeniem konwojowania) posiadali wpis na Listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej?" 

Odpowiedź: TAK

 

Pytanie 2:

„Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie świadczenia usługi konwojowania?" 

Odpowiedź:  NIE

 

Pytanie 3:

„Czy doświadczenie personelu należy określić w latach, czy w miesiącach?" 

Odpowiedź: DOWOLNIE

 

Pytanie 4 :

Czy Zamawiający określa maksymalny i minimalny zakres doświadczenia  (określony w latach/ miesiącach)?" 

Odpowiedź:  NIE. Posiadane doświadczenie pracowników będzie jednak podlegało ocenie komisji przetargowej.

 

Pytanie 5:

„Co należy rozumieć przez kwalifikacje pracownika jako kryterium podlegające ocenie?" 

Odpowiedź: Mile widziane są informacje o:

a)    przebytych szkoleniach

b)   w jakich obiektach użyteczności publicznej pracownik pełnił służbę

c)    umiejętność nauczenia się obsługi centrali p.poż. i telefonicznej

d)    szybkości reagowania na zagrożenie (kondycja fizyczna)

Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X