ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW

 

Rezerwacji biletów można dokonać telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem sms-a

tel: 048 384 53 22

sms: 604 56 64 06

e-mail: bilety@teatr.radom.pl

oraz osobiście w Biurze Obsługi Widzów oraz kasie biletowej Teatru w godzinach:

wtorek – sobota w godz. 9.00-19.00

niedziela w godz. 16.00-19.00

 

Dokonując rezerwacji biletów indywidualnych (do 10 sztuk), należy podać: imię i nazwisko osoby rezerwującej bilety, ilość oraz rodzaj rezerwowanych biletów (normalne, ulgowe).

Dokonując rezerwacji biletów grupowych (powyżej 10 sztuk), należy podać: ilość zamawianych biletów, nazwę firmy lub instytucji rezerwującej bilety, nazwisko i numer telefonu osoby rezerwującej i upoważnionej do kontaktów z Teatrem w sprawie realizacji rezerwacji, a także informację dotyczącą formy płatności za bilety (przelew, gotówka, karta). W przypadku wymaganej faktury VAT należy podać również dane do wystawienia faktury.

TERMINY REALIZACJI REZERWACJI (dokonania wpłaty):

1. indywidualnych

- w przypadku rezerwacji ze znacznym wyprzedzeniem, maksymalny czas na realizację rezerwacji indywidualnej wynosi 5 dni od daty dokonania rezerwacji

- w przypadku rezerwacji biletu/ów w terminie krótszym niż 8 dni od daty planowanego spektaklu, realizacja rezerwacji musi nastąpić do 2 dni od daty dokonania rezerwacji

2. grupowych

- w przypadku rezerwacji ze znacznym wyprzedzeniem, maksymalny czas na realizację rezerwacji wynosi 14 dni od daty dokonania rezerwacji

- w przypadku, gdy rezerwacja biletów została dokonana w terminie 14 dni – 7 dni przed spektaklem, realizacja rezerwacji musi nastąpić do 5 dni od daty dokonania rezerwacji

- w przypadku, gdy rezerwacja biletów została dokonana w terminie krótszym niż 7 dni od daty planowanego spektaklu, termin realizacji rezerwacji zostaje uzgodniony indywidualnie.

Rezerwacje nie zrealizowane w ustalonym terminie tracą ważność.

Zmiana terminu realizacji rezerwacji (dokonania wpłaty za bilety) musi zostać uzgodniona z Biurem Obsługi Widzów.

W przypadku niepoinformowania Biura Obsługi Widzów o ewentualnej zmianie liczby zarezerwowanych biletów, klient – dokonując realizacji rezerwacji - zobowiązany jest do wykupienia zamówionej liczby biletów.

Jeśli rezerwacja zostanie zrealizowana za pomocą przelewu na konto bankowe Teatru, należy

wysłać do Biura Obsługi Widzów faksem lub e-mailem potwierdzenie dokonania wpłaty za bilety.

 

ODBIÓR BILETÓW

W przypadku płatności przelewem, do odbioru biletów upoważnia klienta oryginalny dowód wpłaty. Odbioru biletów można dokonać w kasie Teatru najpóźniej 20 minut przed spektaklem.

Klient może dokonać zakupu biletów przez Internet za pośrednictwem portalu eBilet. Zasady i regulamin sprzedaży biletów znajduje się na stronie www.eBilet.pl.

Bilety kupione za pomocą portalu eBilet klient może odebrać na godzinę przed spektaklem, na podstawie dokumentu wydanego przez eBilet.

 

ZWROTY BILETÓW

Zwrotu biletów zakupionych indywidualnie klient może dokonać najpóźniej na 5 dni robocze przed planowaną datą spektaklu.

Zwrotu biletów zbiorowych można dokonać najpóźniej na 10 dni roboczych przed planowaną datą spektaklu.

W przypadku odwołania spektaklu z winy Teatru, klient ma prawo do zwrotu biletu lub obejrzenia przedstawienia w innym uzgodnionym z BOW terminie.

W przypadku odwołania spektaklu z przyczyn niezależnych od Teatru (np. w związku z wystąpieniem siły wyższej), klient ma prawo do obejrzenia przedstawienia w innym uzgodnionym z BOW terminie.

Nie ma możliwości zwrotu biletów, za które zapłacono przelewem.

 

BEZWZGLĘDNYM WARUNKIEM DOKONANIA ZWROTU BILETÓW JEST PRZEDSTAWIENIE WAŻNEGO PARAGONU Z KASY FISKALNEJ LUB FAKTURY VAT.

 

Bilety sprzedawane są zgodnie z zarządzeniem wydanym przez dyrektora Teatru.