Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

06.07.2009

Radom, 6 lipca 2009 r.

 

dotyczy: postępowania pn.: „Dostawa wraz z montażem foteli teatralnych na scenie kameralnej Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu"
(nr sprawy 06/06/2009)

 

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

  1. Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu zawiadamia o odrzuceniu oferty Wykonawcy: Findom Co. Sp. z o. o.; 40-955 Katowice, ul. Bytkowska 1B. w postępowaniu jak wyżej. Oferta Findom Co. Sp. z o. o. została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058).
  2. Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu zawiadamia o unieważnieniu postępowania jak wyżej działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058).

 

      Uzasadnienie     

Oferta firmy Findom Co. Sp. z o. o. jest niezgodna z § 3 pkt. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Warunków określonych w SIWZ nie spełnia konstrukcja nośna podłokietnika. Zamawiający wymagał podłokietników o konstrukcji nośnej wykonanej z aluminium, z nakładką z litego drewna barwionego na kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Natomiast model prezentacyjny fotela, stanowiący załącznik do oferty Findom Co. Sp. z o. o. posiada podłokietnik z nakładką z litego drewna, jednak wykonany z tworzywa sztucznego a nie z aluminium.

Oferta Findom Co. Sp. z o. o. jest niezgodna z  § 3 pkt. 12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz nie zawiera wymaganego § 9 pkt. 9 SIWZ załącznika do oferty w zakresie wymaganego, ważnego atestu trudnozaplaności oraz niewydzielania bardzo toksycznych produktów rozkładu i spalania w odniesieniu do elementów drewnianych fotela.

Ponadto oferowana przez Wykonawcę cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia.                 

W toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Dostawa wraz z montażem foteli teatralnych na scenie kameralnej Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu"  nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

 

Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X