Teatr Powszechny - Teatr Powszechny
odwołane spektakle (Radom)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, Zamawiający - Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę Dro-Mar Marcin Dróżdz z siedzibą ul. Próżna 5/25 00-107 Warszawa. Oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród nieodrzuconych ofert. Wykonawca potwierdził spełnienie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP informuje o odrzuceniu oferty złożonej przez Wykonawcę: ENA – Elżbieta Murawska z siedzibą ul. Osiedlowa 17/24 26-600 Radom. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/teatr_radom.

PARTNERZY TEATRU
Image
COPYRIGHT © 2020. Teatr powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Projekt: Adam Żebrowski    |    Wdrożenie: Flexi Design

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Należy pamiętać, że w przypadku braku zgody nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.