Teatr Powszechny - Teatr Powszechny
odwołane spektakle (Radom)

XVI Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski – działania okołofestiwalowe

W 2023 roku, w oczekiwaniu na „XVI Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski” rozpoczęliśmy działania okołofestiwalowe łączące różne dziedziny sztuki. Przedsięwzięcie nie udałoby się bez wsparcia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Miasta Radom. W ramach działań udało nam się zrealizować:

⦁       CYKL „CZYTAMY GOMBROWICZA” podczas którego aktorzy radomskiego teatru czytali mniej znane teksty pisarza, takie jak „Pampelan w tubie”, „Filibert dzieckiem podszyty”, „Dramat baronostwa”, „Studnia”, „Biesiada u hrabiny Kotłubaj”, „Bankiet”, „Gombrowicza fragmenty według Jerzego Jarockiego”. Spotkania reżyserowali Lena Frankiewicz, Agnieszka Pilaszewska, Mariusz Bonaszewski, Grzegorz Dębowski, Błażej Peszek. Cykl ten cieszył się ogromną popularnością i przyciągnął wielu widzów, nie tylko miłośników Gombrowicza.

⦁       CYKL „WIELCY MISTRZOWIE SCENY NA EKRANIE TEATRU POWSZECHNEGO W RADOMIU”. Zaprosiliśmy uczniów szkół średnich do obejrzenia gombrowiczowskich przedstawień zrealizowanych przez Teatru TV, takich jak „Błądzenie” w reż. Jerzego Jarockiego oraz „Historii” w reż. Grzegorza Jarzyny. Emisje spektakli były poprzedzone wstępem przygotowanym przez krytyka teatralnego Jacka Wakara oraz rozmowami z zaproszonymi gośćmi: Marcinem Przybylskim oraz Grzegorzem Jarzyną. Byłato nie tylko możliwość spotkania z uznanymi twórcami, ale przede wszystkim cenna lekcja teatralna.

⦁       ZAMKNIĘTY KONKURS NA PLAKAT GOMBROWICZOWSKI - Teatr Powszechny w Radomiu przy wsparciu Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli ogłosił trzeci zamknięty Konkurs na najciekawszy plakat Gombrowiczowski, który stanie się wizytówką XVI Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego.

⦁       PANEL DYSKUSYJNY „O! IRONIO!”, który odbył się w październiku w radomskim teatrze. W spotkaniu udział wzięły panie Małgorzata Sikorska – Miszczuk, Justyna Sobolewska, Sandra Szwarc oraz panowie Malcolm XD, Mateusz Górniak i Michał Pabian. Debata nie wyczerpała tematu, została więc poszerzona o publikację pod tym samym tytułem. Do napisania tekstów zaprosiliśmy: Magdalenę Marszałkowską, Małgorzatę Sikorską – Miszczuk, Annę Spólną, Dariusza Dobrzańskiego, Grzegorza Jankowicza, Michała Pabiana, Roberta Utkowskiego.

⦁       WIZYTA STUDYJNA gości z francuskiego Théâtre Brûler Détruire. Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz nawiązanie nowych kontaktów. Obowiązkowym punktem wizyty były odwiedziny w Muzeum Wiolda Gombrowicza we Wsoli, gdzie reżyser Clément Le Roux i Thomas Ozeray mieli okazję lepiej zapoznać się z sylwetką pisarza.

Działania poszerzające festiwal budzą zainteresowanie sylwetką i twórczością Witolda Gombrowicza wśród radomskiej publiczności. Dzięki takim wydarzeniom Gombrowicz jest wciąż odkrywany na nowo i mocno wybrzmiewa fakt, że jest to autor nam bliski, a jego dzieła, przesłanie są tak uniwersalne, że mogą być inspiracją dla każdego, bez względu na wiek, status społeczny, wykształcenie.

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGB PLlogo visitRadom

PARTNERZY TEATRU
COPYRIGHT © 2020. Teatr powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Projekt: Adam Żebrowski    |    Wdrożenie: Flexi Design