Teatr Powszechny - Teatr Powszechny
otwarcie.jpg

1. Przedmiot zamówienia:
Postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzonego przez Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu zwany „zamawiającym” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dalej zwanej „ustawą Pzp”  poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art  138g ust.1 pkt 1 ustawy Pzp pn.: „Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego w Radomiu oraz transport wartości pieniężnych”

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert odbyło się 24 września 2020 roku o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15,  pok. 230, II piętro.

3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 257 000  PLN brutto.

4. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert

  1. KERIM GRUPA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa;
    26-600 Radom ul. Dzielna 11 cena brutto: 198 354,23

  2. Agencja Ochrony Osób i Mienia DRAGON,
    26-600 Radom ul Szewska 5/1 cena brutto: 264 745,00

  3. GOLIAT Przemysław Krok,
    26-600 Radom ul. Warszawska 144/1 cena brutto: 260 095,80
PARTNERZY TEATRU
COPYRIGHT © 2020. Teatr powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Projekt: Adam Żebrowski    |    Wdrożenie: Flexi Design

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Należy pamiętać, że w przypadku braku zgody nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.