Teatr Powszechny - Teatr Powszechny

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzonego przez Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu zwany dalej „Zamawiającym” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dalej zwanej „ustawą Pzp” poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art 138g ust.1 pkt 1 ustawy Pzp pn.: „Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego w Radomiu oraz transport wartości pieniężnych”

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w w/w postępowaniu, do dnia 15.11.2020 roku.

Aktualnie termin związania ofertą upływa w dniu 23.10.2020 r.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na powyższe należy przekazać w formie elektronicznej Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2020 roku do godz. 14:00 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Brak zgody na wniosek Zamawiającego na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 7a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą.

PARTNERZY TEATRU
COPYRIGHT © 2020. Teatr powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Projekt: Adam Żebrowski    |    Wdrożenie: Flexi Design

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Należy pamiętać, że w przypadku braku zgody nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.