Teatr Powszechny - Teatr Powszechny
grafika_uni_teksty_2_3_wiersze-2021_photopea.png

Dot. postępowania pn. „Budowa rampy rozładunkowej w Teatrze Powszechnym pl. Jagielloński”

Informacja o unieważnieniu postępowania

W związku z faktem, iż w postępowaniu nie zostały złożone żadne oferty, Zamawiający  na podstawie art. 255 pkt. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r poz. 1129 ze zm.), unieważnia postępowanie.

PARTNERZY TEATRU
COPYRIGHT © 2020. Teatr powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Projekt: Adam Żebrowski    |    Wdrożenie: Flexi Design