Teatr Powszechny - Teatr Powszechny
odwołane spektakle (Radom)

2022/BZP 00330199/01 Modernizacja dużej sceny Teatru Powszechnego w Radomiu – etap IV

Teatr Powszechny informuje o wszczęciu postępowania w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 Prawa zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest poprawa infrastruktury dużej sceny Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu poprzez modernizacje małej i dużej sceny obrotowej .

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem www.platformazakupowa.pl/transakcja/658418

PARTNERZY TEATRU
COPYRIGHT © 2020. Teatr powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Projekt: Adam Żebrowski    |    Wdrożenie: Flexi Design