Teatr Powszechny - Teatr Powszechny
spr2.png

Zaproszamy do składania ofert cenowych na wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Wszystkie szczegóły dostępne są w poniższym załączniku.

PARTNERZY TEATRU
COPYRIGHT © 2020. Teatr powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Projekt: Adam Żebrowski    |    Wdrożenie: Flexi Design