Legendy w ultrafiolecie - Teatr Powszechny

Legendy w ultrafiolecie

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu zrealizował w 2022 r. zadanie „Legendy Ziemi Radomskiej w ultrafiolecie”, na które otrzymał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt zakładał przeprowadzenie czterech lekcji teatralnych dla uczniów szkół podstawowych, opartych o wybrane historie ze zbioru Zenona Gierały „Legendy Ziemi Radomskiej”. Głównym punktem każdego ze spotkań był pokaz w wykonaniu aktorów z użyciem fluorescencyjnych rekwizytów i lampy ultrafioletowej.  

Pierwsze spotkanie z cyklu oparte było o legendę pt. Jak Iwo Daniłowicz burmistrzankę z rąk zbójców oswobodził (Cerekiew koło Radomia). Istotą działań była inscenizacja opowiadania przedstawiona przez aktorów, co posłużyło do dalszej rozmowy o tym,  czym jest legenda i oraz w jaki sposób opowiada się historie. Praca z widzami odbywała się w grupach. Dzieci tworzyły swoje opowieści na podstawie kilku fragmentów tekstu. Katarzyna Zedel opowiedziała, czym jest muzyka ludowa i cerkiewna. Przedstawiła fragmenty utworów  śpiewanych na konkretne okazje, np., wesele. Zaprezentowała również instrumenty ludowe. Uczniowie, na instrumentach wypożyczonych z Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu, tworzyli wspólnie podkład muzyczny do inscenizacji legendy. 

Tematem następnych zajęć była legenda O bogatym księciu, który chciał być szczęśliwy. Historia ta stanowiła punkt wyjścia do rozmowy o samotności. Czym jest samotność?  Jakie są pozytywne 

i negatywne aspekty tego stanu? W jaki sposób sobie z nią radzimy? Praca z widownią polegała na stworzeniu schematów postaci, a na ich podstawie aktorzy improwizowali sceny.  Dzieci dowiedziały się również tego, jak muzyka może podkreślać, budować nastrój. Nauka połączona została z zabawą, polegającej na odgadywaniu klimatu prezentowanych utworów. 

Trzecie spotkanie koncentrowało się wokół legendy Studnie. Uczestnicy pracowali w grupach tworząc rysunki – zarysy scenariuszy, które następnie prezentowane były przez aktorów.  Prowadzący sięgnął dodatkowo do opowiadania Hansa Christiana Andersena „Matka”. Oba teksty stanowiły pretekst do rozmowy o różnicach pomiędzy baśnią a legendą. Katarzyna Zedel zaprezentowała utwór będący przykładem śpiewanej historii z morałem. 

Czwarte zajęcia oparte były o legendę O trzech braciach, biskupie i królu Bolesławie. Poza tym tekstem aktorzy zaprezentowali jeszcze  opowiadanie „Szara Wilczyca” Zenona Gierały, a także „Chłop i żmija” oraz „Koza, kózka i wilk” Adama Mickiewicza. Głównym wątkiem zajęć była rozmowa o symbolice zwierzęcej w literaturze. Jakie cechy przypisuje się konkretnym zwierzętom? Uczestnicy pracowali w grupach korzystając ze specjalnie przygotowanych dla nich map wymyślonego miasta i rozmawiali o symbolice zwierząt w przestrzeni publicznej. Katarzyna Zedel opowiedziała o muzyce i dźwiękach naśladujący odgłosy natury i zaprezentowała instrumenty, z których można wydobyć takie dźwięki. 

Reżyserem legend oraz zbudowanych wokół nich lekcji teatralnych był Michał Pabian, a nad oprawą muzyczną czuwała etnomuzykolożka Katarzyna Zedel. W inscenizacjach wzięli udział aktorzy Teatru Powszechnego: Alan Bochnak, Przemysław Bosek, Izabela Brejtkop, Danuta Dolecka, Milena Jóźwiak, Wojciech Ługowski , Adam Majewski, Natalia Samojlik

Teatr współpracował również z Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu.

Wszystkie legendy zostały nagrane, opatrzone tłumaczeniem na Polski Język Migowy oraz audiodeskrypcją i są dostępne na kanale YouTube Teatru.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

PARTNERZY TEATRU
COPYRIGHT © 2020. Teatr powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Projekt: Adam Żebrowski    |    Wdrożenie: Flexi Design

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Należy pamiętać, że w przypadku braku zgody nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.