Sceny - Teatr Powszechny

Sceny

Duża Scena
Large Stage

Widownia

Sala widowiskowa:
widownia amfiteatralna

0

miejsc

Scena

portal:
szerokość 10 m; wysokość 6,00 m

głębokość sceny:
21,64 m w tym: proscenium 2,11 m

szerokość sceny:
14,00 m (między kulisami)
Park oświetleniowy - Duża Scena+
Main Stage - Lightning Park+

Scena Kameralna
Small Stage

Sala eksperymentalna typu studio z widownią zmienną ustawianą na podestach z możliwością demontażu.

Widownia

Ilość miejsc siedzących:
Zależna od sposobu grania:
Jednostronna widownia „A"

0

miejsca

Dwustronna widownia „A" i „B"

0

miejsc

Scena

wielkość pola gry max. przy jednostronnej widowni:
szerokość 11,70 m, głębokość 15 m

wielkość pola gry przy dwustronnej widowni:
szerokość 11,70 m, głębokość 10 m

Scena Fraszka
Puppet Frasca Stage

Widownia

Ilość miejsc siedzących:

0

miejsc

Scena

maksymalna wielkość pola:
szerokość 8 m,
głębokość 6,50 m,
wysokość 2,80 m

Scena Kotłownia
Kotłownia Stage

Widownia

Ilość miejsc siedzących:

0

miejsc

Scena

maksymalna wielkość pola:
szerokość 5,9 m,
głębokość 8 m,
wysokość 3,25 m

PARTNERZY TEATRU
COPYRIGHT © 2020. Teatr powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Projekt: Adam Żebrowski    |    Wdrożenie: Flexi Design