Teatr Powszechny - Teatr Powszechny
Mój boski rozwód

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o pn. „Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego w Radomiu oraz transport wartości pieniężnych”

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn. „Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego w Radomiu oraz transport wartości pieniężnych”, prowadzonego  na podstawie art 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień publicznych, zwanej dalej “ustwą Pzp”, o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138g ust.1 pkt 1 ustawy Pzp - z zastosowaniem art. 24aa ustawy Pzp, wybrana została oferta złożona przez:

KERIM GRUPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
26-600 Radom, ul. Dzielna 11

PARTNERZY TEATRU
COPYRIGHT © 2020. Teatr powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Projekt: Adam Żebrowski    |    Wdrożenie: Flexi Design

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Należy pamiętać, że w przypadku braku zgody nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.