Warsztaty "Opatrzność" - Teatr Powszechny

Warsztaty opatrzność

Opatrznosć przy Teatrze Powszechnym w Radomiu (Panny).

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w ramach programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego „Edukacja Kulturalna” od maja 2022 zrealizował warsztaty teatralne dla osób z Zespołem Downa „Opatrzność przy Teatrze Powszechnym w Radomiu”. 

Podczas zajęć uczestnicy poznali pracownie oraz sceny teatru, poznali techniki teatralne, sposoby interpretacji tekstu, uczyli się pracy z rekwizytem, z kostiumem. Ćwiczenia z improwizacji słownej, ruchowej, służyły rozbudzaniu wyobraźni, aktywności twórczej oraz integracji. Chcieliśmy, aby sztuka dała uczestnikom przestrzeń do wyrażania własnych uczuć i emocji, co wskazuje na bardzo ważny aspekt psychologiczny i edukacyjny zadania. Ważne jest, aby osoby z niepełnosprawnością intelektualną miały możliwość brać czynny udział w kulturze, aby zapobiegać ich wykluczeniu z życia kulturalnego miasta. 

Warsztaty prowadzone przez Przemysława Boska, Karola Górskiego i Jolantę Korłub – Ogonkowską zakończyły się pokazem spektaklu
„Panny. Anioły są wśród nas”, który odbył się 21 grudnia na Scenie Kameralnej Teatru. 

Wydarzenie było transmitowane oraz jest dostępne w internecie na kanale Facebook Teatru. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Miasta Radom

PARTNERZY TEATRU
COPYRIGHT © 2020. Teatr powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Projekt: Adam Żebrowski    |    Wdrożenie: Flexi Design