Teatr Powszechny - Teatr Powszechny
odwołane spektakle (Radom)

2022/BZP 00381794/01 Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego w Radomiu oraz transport wartości pieniężnych

Teatr Powszechny informuje o wszczęciu postępowania w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 Prawa zamówień publicznych.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/673171

PARTNERZY TEATRU
COPYRIGHT © 2020. Teatr powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Projekt: Adam Żebrowski    |    Wdrożenie: Flexi Design