Teatr Powszechny - Teatr Powszechny
odwołane spektakle (Radom)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje, że Ogłoszenie Plan Postępowań o numerze 023/BZP 00049194/01/P zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

PARTNERZY TEATRU
COPYRIGHT © 2020. Teatr powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Projekt: Adam Żebrowski    |    Wdrożenie: Flexi Design